Medarbetare

FullSizeRender (4)

Medarbetargruppens bredd i såväl ålder som kunskap och intressen skapar en unik möjlighet att kunna uppfylla många av de boendes behov, samt att möta dem i deras intressen.

Vår medarbetargrupp är stabil och har arbetat länge tillsammans, vilket skapar kontinuitet och trygghet för de boende.Bland medarbetarna finns miljöterapeuter, läkepedagoger, socialterapeuter, en konstterapeut samt en massör. I medarbetargruppen finns många olika intressen representerade. Som exempel kan nämnas; djur, sport, trädgård, musik, handarbete, målning och träning.

Som medarbetare på Opalen erbjuds man vidareutbildning inom området, såväl enstaka studiedagar som längre utbildningar. Detta för att kontinuerligt kunna utveckla verksamheten och för att kunna tillgodose de behov vi möter från de boende.