Om Opalen

BAKGRUND OCH SYFTE

Utifrån att 2001 startat upp ungdomsboendet Opalen – har tanken och planeringen för ett vidare vuxenboende funnits sedan några år tillbaka. Efter många turer hittade vi äntligen en passande tomt på Tunavägen i centrala Järna och sedan tog bygget av sex servicelägenheter fart. Hösten 2012 stod det klart och de första boendena kunde flytta in.

Syftet med Opalens vuxenboende är att kunna erbjuda de boende ett individuellt liv i gemenskap. Detta innefattar social samvaro på olika sätt. Personalen ska fungera som ett stöd till att bryta den eventuella sociala isoleringen och kunna motivera den boende att känna gemenskap med andra människor och komma ut i samhället.