Arbetssätt

VÅRAT ARBETSSÄTT

Medarbetargruppen har regelbundna konferenser. Under dessa diskuterar vi såväl de boendes utveckling som svårigheter, för att därigenom kunna skapa ett gemensamt förhållningssätt. Vi har även regelbundna studium då vi lyfter upp livsfrågor med teman som till exempel identitet, kärlek, sexualitet, de olika årstidernas och högtidernas betydelse med mera. Ibland bjuder vi in en gäst som håller i temat.

Vid behov anlitas extern handledning.

På Opalen ser vi det som en självklarhet att de boende ska kunna vara med och påverka och tycka till om sin situation. Vi är öppna för egna initiativ och stödjer dem i deras förslag i den mån det är rimligt. För att främja just delaktighet så har vi regelbundet husmöten med de boende. Mötena är till för att de boende ska få komma till tals i ett forum som känns fritt och avslappnat.

Boendet är bemannat dygnet runt med sovande jour.